Met Burgers Zoo op Safari ( 1 )

burgersIn september 2011 zijn de Spacecowboys uitgenodigd door Burgers Zoo om voor het nieuw in te richten voorplein een beeldbepalend werk te maken . Burgers Zoo bestaat dit jaar 2013 , 100 jaar ! . Voor de wekelijkse nieuwsbrief van Burgers Zoo schrijven wij over het traject en het proces van het kunstwerk zonder dit prijs te geven ,want het beeld zelf wordt pas op 10 april 2013 onthuld . Met Burgers Zoo op Safari volgen we de nieuwsbrief .

In september 2011 organiseert het KCG een werksymposium onder de titel ‘Kunst Werkt’. Het doel is  om kunstenaars in contact te brengen met verschillende bedrijven uit Gelderland en te onderzoeken wat de verschillende partijen voor elkaar zouden kunnen betekenen. Op dat symposium, op een bijzondere locatie in Dusseldorff, ontmoeten Alex van Hooff en Tom de Jongh van Burgers Zoo, de kunstenaars van SpaceCowboys, Albert Dedden en Paul Keizer.

Die ontmoeting werkt. In de gesprekken die volgen wordt duidelijk dat een bijzonder kunstwerk niet alleen de herinrichting van het voorplein en de parkeerterreinen zou complementeren, maar ook weleens het sluitstuk op een 100-jarig jubileum zou kunnen zijn. Dat is zeker de wens van Alex van Hooff, dat spreekt hij uit, maar dat kan alleen als het kunstwerk ook iets te vertellen heeft!
Dat het kunstwerk in één oogopslag duidelijk maakt waar het bij Burgers Zoo om draait. Dat het op een bijzondere manier de verbeelding is van de intentie en de verbondenheid waarmee er bij Burgers wordt gewerkt, met elkaar en met de dieren.

Een kunstwerk dat het focuspunt is bij de entree! Niet alleen om bezoekers te ontvangen, maar ook om ze als het ware uit te zwaaien. Een kunstwerk, een eyecatcher waarmee iedereen graag op de foto wil! Dit is de opdracht waarmee  op pad worden gestuurd.

Meer Burgers Safari in Dusseldorf !

No Comments

Leave a Reply