Opdracht Slavernij monument Tilburg

Duo Dedden en Keizer ontwerpt slavernijmonument

22 oktober 2021

Het ontwerp van het duo Dedden en Keizer

Tilburg krijgt een monument om het slavernijverleden te herdenken. Er zijn 3 ontwerpen gemaakt. Een selectiecommissie en inwoners maakten een keuze. Het ontwerp van duo Dedden en Keizer won.

Het monument wordt in juni 2022 geplaatst op het Johan Stekelenburgplein aan de noordkant van het station. De onthulling is tijdens de slavernijherdenking op 1 juli. Deze bijeenkomst wordt sinds 2018 jaarlijks gehouden.

Inwoners konden stemmen

Het college besloot in april 2020 om in Tilburg een monument te plaatsen om het slavernijverleden te herdenken. De selectiecommissie vroeg 3 kunstenaars om een om een schetsontwerp te maken. Tommy van der Loo, Patricia Kaersenhout en het duo Dedden/Keizer (ook wel bekend als Space Cowboys) ontwierpen een monument. Uit die 3 ontwerpen is het ontwerp van Dedden en Keizer gekozen als winnend ontwerp door de selectiecommissie. Inwoners konden online stemmen op hun favoriete ontwerp.

Hoopvol en toekomstgericht

Het ontwerp vertelt volgens de selectiecommissie over gevangenschap en lijden. Maar daarnaast is het ook hoopvol en toekomstgericht.

In Tilburg wonen veel inwoners die afstammen van mensen die in het verleden als slaaf naar Nederland zijn gehaald. Daarom gaf het college opdracht om de gemeenschap te ondersteunen met de oprichting van een slavernijmonument in Tilburg. Met behulp van de stichtingen Gezamenlijke Toekomst Tilburg en de Stichting Comit├ę 30 juni-1 juli Tilburg is een selectiecommissie gevormd die het college van B&W heeft geadviseerd over het monument.

De 2 stichtingen vertegenwoordigen Tilburgers met wortels in Suriname of de (voormalig) Nederlandse Antillen en Aruba. Velen van deze grote groep Tilburgers zijn nazaten van mensen die slachtoffer waren van de Nederlandse slavenhandel. De selectiecommissie is gevormd vanuit deze groep. De selectiecommissie wil een hedendaags kunstwerk dat hoopvol, toekomstgericht en verbindend is maar ook vertelt over gevangenschap en lijden.

No Comments

Leave a Reply