Met Burgers Zoo op Safari ( 3 )

atelierVervolg van de nieuwsbrief van Burgers Zoo over de voortgang van het kunstwerk voor de entree van het dierenpark .

In het voorjaar van 2012 is de uitwerking van het schetsontwerp een stap verder. Daar waar bij de allereerste presentatie slechts één onderdeel van het kunstwerk in een 3D-model schetsmatig was uitgewerkt, zijn nu alle onderdelen in een 3D-model schaal 1 : 5 uitgewerkt. De modellen zijn in klei uitgevoerd, zodat er voldoende detail in de vormen zichtbaar wordt.  De kleimodellen zijn kwetsbaar en daarom is de presentatie dit keer in het atelier van de SpaceCowboys in Deventer. Aan de hand van de tekeningen van Veenenbos en Bosch is ook de trappartij van het voorplein op schaal nagebouwd. Dit maakt de presentatie compleet en zo schetsen de SpaceCowboy’s een helder beeld van een nieuwe situatie!

Het Burgers Zoo-team is kritisch en aandachtig. Er wordt uitgebreid gekeken en gediscussieerd over zichtlijnen, posities, uitvoering, detaillering en technische haalbaarheid. Het wordt een dynamische werksessie, waarin nadrukkelijk met de modellen wordt geschoven om  zo tot een optimale positionering te komen. Uiteindelijk is de conclusie helder en duidelijk: de volgende stap is naar daadwerkelijke uitvoering!

No Comments

Leave a Reply