2016 TreeDogHouse

2016 TreeDogHouse

Het belangrijkste vertrekpunt voor deze opdracht ligt in de geschiedenis van het gebied. In de notitie van Martijn Willems en Timo Bralts wordt concreet melding gemaakt van kleine  pioniersboerderijen die, na het graven van de zandwetering, op de drooggemaakte gronden worden gesticht. Kleine solitaire boerderijen die buiten de stadsmuren in dit nieuwe gebied een bestaan proberen op te bouwen. Een zwaar bestaan van kleine ‘arme’ boeren die pionieren, dat wordt o.a. duidelijk door de vondsten die bij opgravingen in 2012 worden gedaan.  Pionieren, nieuw beginnen; een mooie sprong in de tijd naar de huidige ontwikkeling van het gebied.

Met dit gegeven hebben wij in de  eerste gesprekken al een voorzetje gegeven met ‘ De Saksenborgh’. Een open en transparant bouwsel van robuuste eikenbalken, waarbij je, als in een vakwerk, de vorm en constructie  van een kleine Saksische boerderij kunt beleven.  Met dit nieuwe voorstel borduren wij inhoudelijk verder op dit uitgangspunt, echter zonder de praktische bezwaren die er aan zo’n open opklimbare constructie kleven.

Ook nu staat het verbeelden van een kleine pioniersboerderij ons voor ogen.  Niet met een open balkenconstructie, maar met een aaneengesloten vrijwel dichtgetimmerd volume. Een geabstraheerde boerderijvorm die lijkt opgebouwd uit de basiselementen van een blokkendoos. Sterk en monumentaal, maar met een zeer menselijke en aanraakbare schaal.Wij willen als het ware een klein boerenerf creëren. Met in het grondvlak links en rechts twee lage delen op zithoogte, als sterk verbrede funderingsvlakken, die in het midden door een verticaal oprijzend deel verbonden zijn.  Dit middendeel oogt als een klein schuurtje, maar is in feite een mooie gestileerde boerengevel met een centrumpoort en houten tongewelf. Een kleine schuil-overkapping in de centrale as.De gehele vorm is een framewerk dat wordt bekleed met  fijn gezaagd eikenhouten planken. Tussen de planken telkens een kleine kier. Dit heeft niet alleen met beluchting en afwatering te maken, maar geeft vooral een sterke belijning en de uitstraling van een eenvoudige elementaire boerenschuur. Die doorlopende belijning zorgt er ook voor dat alles als één geheel ervaren kan worden. Van het ene platte zitgedeelte via het midden/gevelstuk naar het andere zitgedeelte loopt de planken bekleding steeds door.  Er is een zekere symmetrie waardoor het een evenwichtig geheel wordt. Er is echter wel een vormverschil in de zitvlakken; de ene poot is als een L verbreed, de andere heeft een tot statafel verhoogd eindstuk.

Op het erf

Het is niet onze bedoeling om een levenloze ruïne van een pioniersboerderijtje te verbeelden. Op die kleine pioniersboerderijtjes was volop leven en werd hard gewerkt. Zij moesten het buiten de stadsmuren zelf zien te rooien. Daar waren ook honden op het erf, om de boel te bewaken en bezoekers te ‘ontvangen’. Ons erf heeft natuurlijk ook zijn hond! Op de rand van het verbrede zitvlak zit een uit de kluiten gewassen Sharpei-pup nieuwsgierig de omgeving af te speuren. Met z’n vele huidplooien, hangwangen en zachte uitstraling oogt deze pup de vriendelijkheid zelve, maar vergis je niet; de Sharpei is in oorsprong een echte waakhond. In onze uitvoering wordt deze pup ambachtelijk gehakt uit een samengesteld blok eikenhout. Stevig en robuust, waarbij de houtbewerking authentiek zichtbaar is.Op het erf staat ook het restant van een oude boom. Een geschilde eikenstam met afgeknotte takken. Het is een kale boom, maar wij willen toch ook hier graag een gebeeldhouwd element aan toevoegen. In de basis kopen we de stam van een oude eik,  met wellicht ook een deel van de takken. Afhankelijk naar welke vorm we toe willen, verlijmen we eikenhouten delen met de bestaande structuur. Van daaruit zullen we al beeldhouwend naar een eindvorm toe werken. Ook hier zullen we juist al die authentieke sporen van de houtbewerking zichtbaar laten zijn. Dit beeldelement refereert sterk aan oude doorleefde structuren, maar ook aan groeikracht en het nieuwe begin van deze buurt.

De boerderijvorm is in vorm sober, gestileerd en bijna als een grafisch element opgebouwd. Daarin zijn de eikenhouten planken stevig en stoer, zelfs een beetje boers qua materiaal. Geheel passend bij een buitengebied. De gebeeldhouwde delen zijn weliswaar van hetzelfde materiaal, maar in uitstraling volstrekt anders. De wijze van detaillering en materiaalbewerking, de guts en beitelsporen, daarin krijgt dit eiken een veel klassiekere en rijkere uitstraling. Op deze manier complementeren de beeldelementen elkaar. Op een vergelijkbaar complementaire wijze staat tegenover de oude ‘bejaarde’ eik/boomvorm een jonge nog niet volgroeide Sharpei-pup.

  • Project

    2016 TreeDogHouse, Landsherenkwartier Deventer

  • Afmetingen / materialisering

    breedte 8.00m x hoogte 4.50m x diepte 3.50m Eikenhout

  • Opdrachtgever

    Woonbedrijf Iedereen