2013 Burgers Family

2013 Burgers Family

BurgersZoo is in eerst instantie aan dit KunstWerkt project begonnen met een brede en open vraagstelling, daarin zou de aandacht voor een kunsttoepassing op meerdere plekken in het park plaats kunnen vinden. In het vervolgtraject is besloten om de focus met name op het entree gebied te richten en daar ook de kunsttoepassing te laten plaats vinden. Daarmee zal het kunstwerk onderdeel worden van een grootschalige herstructurering van het gehele voorplein en de achterliggende parkeerterreinen. Het ontwerp voor deze ontwikkeling is gemaakt door landschapsarchitecten Veenenbos & Bosch.

Voor ons is het belangrijkste onderdeel van het plan de vernieuwde inrichting van het gehele voorplein bij de entree. Het plan voorziet in de aanleg van een luie en royale trappartij die meeloopt in de bocht. Hiermee worden niet alleen de hoogte verschillen opgevangen, het geeft dit voorgebied ook daadwerkelijk een pleinfunctie. Het schept ruimte, verbeterd het zicht op de entree en maakt het gebied tot een echte verblijfsruimte. Wij zijn heel blij met dit plan, vooral ook omdat het aasluit bij onze eigen gedachten over de entree situatie.

In alle gesprekken vooraf is uitgebreid gesproken over wat de meerwaarde van een kunsttoepassing bij de entree voor Burgers moet betekenen. De kunsttoepassing moet daarin aansluiten bij het ontwerp van het voorterrein; het werkt mee aan het tot stand brengen van een goed routing, schept zichtlijnen en het bekrachtigd en stuurt het gebruik van het plein als verblijfsruimte. Dit is de ruimte waar mensen afspreken, elkaar ontmoeten, wachten en verzamelen.

Het kunstwerk bevestigt de identiteit van BurgersZoo, het actualiseert de beeldvorming en versterkt en/of creëert BurgersZoo als beeldmerk.

Het kunstwerk is in staat op verschillende manieren voor bezoekers een fotomoment te realiseren;   als beginshot → verwelkoming en anticiperend op het verblijf in het park en als eindshot → weggaan en afscheid nemen. Dit is ook de intentie waarmee wij dit schetsontwerp presenteren. Daarnaast hebben wij in het contact ook zicht gekregen op de aard van Burgers. Burgers heeft alle rede om  trots te zijn, toch zien wij in de profilering van Burgers zelf, afgezien van de vlaggen bij de entree, dat die profilering gedaan wordt met een grote mate van bescheidenheid en terughoudendheid. In niets willen zij afleiden van waar het Burgers werkelijk om te doen is; het contact met de dieren.

Beeldvoorstel

 Het kan niet anders dan dat wij net als Burgers ook in ons beeldvoorstel de dieren centraal stellen. Ons voorstel behelsd een bescheiden beeldengroep. Die situeren wij boven aan de trap, links van de entree en precies in de bocht van de trap. Dit is door de vorm van de trap een natuurlijk aandachtspunt in het ontwerp, er blijft een goed zicht op de entree en de gebouwen daarboven. Dit is ook het punt in de routing waar  vanaf het parkeerterrein zicht op is.

Het is een beeldengroep van drie dierfiguren; een giraffe, een neushoorn en een gorilla. De dierfiguren  liggen/zitten bij en tegen elkaar. Zij zijn gegroepeerd aan  de voet van een klassieke staande huiskamerlamp. Het is ook een functionerende lamp. De staande lamp lijkt een vreemd element in de enscenering, maar het is juist de lamp die als een verbindend element in deze setting fungeert. De dierfiguren scharen zich rond de lamp en worden erdoor  ook echt in het licht gezet. Dat is in wezen ook het uitgangspunt van BurgersZoo; dieren als het ware in het licht zetten.

In houding en uitstraling zijn de dieren uiterst ontspannen en op hun gemak. Ze kijken geïnteresseerd  om zich heen. De maatvoering in de beelden is afgestemd op de ruimte en op de menselijke maat. Ook de lichaamshouding van de dieren vertoont menselijke trekjes.

Burgers Family

 Dit in combinatie met de lamp maakt het tafereel tot een huiselijke setting. Het is een vertrouwd, herkenbaar en toegankelijk beeld, waarschijnlijk omdat in zoveel fotoalbums wel een soortgelijke opstelling te vinden is. Een opstelling voor een familieportret. En het gaat hier natuurlijk ook over een familie: ‘ Burgers-Family ‘, de dieren.

Dit is een moment van verwelkoming, een verwachtingsvol beeld, vooral ook omdat de dierfiguren in hun hele uitstraling als het ware op bezoekers liggen te wachten. Niet alleen om het park te bezoeken, maar het is ook een uitnodiging voor bezoekers om onderdeel te worden van dit beeld. Een gelegenheid om een unieke foto toe te voegen aan het eigen familie-album. Al die foto’s zijn niet alleen een getuigenis van bezoekers, dat ze daadwerkelijk bij Burgers op bezoek zijn geweest, het geeft ook gestalte aan de verbintenis die zij met Burgers door hun bezoek zijn aangegaan. Wat er mee verteld wordt is dat wij in de wereld uiteindelijk allemaal bij elkaar horen, mens en dier; dat is de band die bindt.

Gestalte geven aan een zo’n  familieverband maakt een bezoek aan Burgers ook persoonlijk. Het beeld dat we schetsen is van een huiselijke setting, daarmee benadruk je dat je op bezoek komt bij iemand thuis: bij Burgers kom je bij de dieren thuis! Dat is waar Burgers ook voor staat, mensen in contact brengen met dieren in zoveel mogelijk een natuurlijke omgeving en met eigen natuurlijk gedrag. De rode draad van het familiegevoel gaat verder, want een groot deel van de bezoekers komt natuurlijk ook in familieverband op bezoek. En dat BurgersZoo zelf ook zijn oorsprong vindt een familiebedrijf, dat maakt de sociale context van een bezoek aan Burgers alleen maar specialer. Het is daarmee ook een bevestiging van geschiedenis en oorsprong.

Entreeplein

 De setting en de uitstraling van de dierfiguren,  door  houding, positie en uitdrukking, is uiterst ontspannen van aard. Wat wij willen bereiken is dat er in het beeld een vanzelfsprekendheid besloten ligt, die bijna een verwachting schept dat je deze situatie ook in het echt tegen zou kunnen komen. Dat ontspannen en vanzelfsprekende karakter straalt dan af op het gehele plein. Dan wordt ook de functie van het plein geduid:  dit is een verblijfsruimte, hier is ook een moment voor verpozen. De mogelijkheid om ook de trap in z’n geheel als een zitelement te gebruiken wordt hiermee gestuurd. De dierfiguren in het beeld geven, voor het gebruik van het plein, als het ware het goede voorbeeld.   Het ontwerp van het voorplein creëert  rust en ruimte en schept met de gebogen trappartij een natuurlijk focuspunt richting de entree. Ons beeldvoorstel werkt daar aan mee en legt het focuspunt daar waar het hoort. Het geeft richting aan het kijken, niet schreeuwerig, maar ingetogen en vanzelfsprekend. Uiteindelijk ligt het focuspunt bij de dieren.

 • Project

  2013 Burgers Family

 • Afmetingen / materialisering

  Hoogte 4.00m x lengte 8.00m x breedte 4.00m Brons

 • Opdrachtgever

  Royal Burgers Zoo

 • website
  Burgers Zoo
 • Kunstwerkt