2010 Jive Baby Jive

Jive Baby ! Jive !
De Jive
Een dans waarbij de interactie tussen het danspaar en het publiek centraal staat. Het motto van de jive is, leef je uit, wees brutaal en doe iets geks (waarmee je ook je partner verrast en het publiek )
Baby
Baby of zuigeling is een aanduiding voor de jongste kinderen ,men spreekt over een baby totdat het kind peuter wordt genoemd .
Goed nu weten we waar de titel naar verwijst ,een zuigeling die zich uitleeft ,brutaal is en het publiek verrast . Maar ja Jive verwijst natuurlijk ook naar Dive! En daarvan weten we dat ,dat natuurlijk een directe verwijzing is naar het VeenWeideBad
Ongeveer een jaar geleden ,zijn Paul Keizer en ik gevraagd om een definitief ontwerp te maken voor een kunstwerk voor het Veenweidebad . Toen stonden alleen de fundamenten van het bad op deze plek .
Het zwembad, ontworpen door architect Richard Benneker , bestond voor ons nog slechts op papier ,het is natuurlijk het gebouw zelf dat in belangrijke mate de opdracht beïnvloedt. Het is een karakteristiek gebouw, dat duidelijk op de voorgrond treedt. De opbouw van het gebouw maakt gebruik van grote vlakken in het bouwvolume met daarin een sterk aanwezige belijning en ritme. Daarbij wordt gebruik gemaakt van natuurlijke materialen.
Een gebouw waar sprake is van een groot gebaar en juist dat grote gebaar vraagt om een verwijzing naar het kleine en persoonlijke.
Dat is één van onze uitgangspunten. Omdat de architectuur zo aanwezig is vonden wij het belangrijk dat een kunstwerk zich hier van onderscheidt. Er moeten geen ‘twee liedjes door elkaar’ klinken. Ons beeld onderscheidt zich daarom met een autonome vormtaal. Een beeld dat te zien is
als een zelfstandig gegeven, dat naast de taal van de architect kan bestaan.
Zwemmen
Een zwembad gaat nu eenmaal over zwemmen. Wat wij willen verbeelden is niet zo maar zwemmen, maar zwemmen zoals we het allemaal graag willen beleven. Het zwemmen zoals dat zichtbaar is bij jonge kinderen . Daar zie je hoe intens zwemmen ervaren kan worden: vrij en onbevangen, zwevend in het water. Het gevoel van gewichtloosheid in een verstilde onderwaterwereld. Bij jonge kinderen zie je het grote plezier en de euforie van het spel, maar ook momenten van volledig welbehagen. Met een vertrouwdheid in het water die vanzelfsprekend is, wellicht omdat water zo sterk refereert aan onze oorsprong. De manier waarop het water ons omsluit en overal raakt; dat maakt dat water een plek is waar wij ons thuis kunnen voelen. Dat maakt zwemmen zo bijzonder.

Jive Baby ! Jive !
De Jive
Een dans waarbij de interactie tussen het danspaar en het publiek centraal staat. Het motto van de jive is, leef je uit, wees brutaal en doe iets geks (waarmee je ook je partner verrast en het publiek )
Baby
Baby of zuigeling is een aanduiding voor de jongste kinderen ,men spreekt over een baby totdat het kind peuter wordt genoemd .
Goed nu weten we waar de titel naar verwijst ,een zuigeling die zich uitleeft ,brutaal is en het publiek verrast . Maar ja Jive verwijst natuurlijk ook naar Dive! En daarvan weten we dat ,dat natuurlijk een directe verwijzing is naar het VeenWeideBad
Ongeveer een jaar geleden ,zijn Paul Keizer en ik gevraagd om een definitief ontwerp te maken voor een kunstwerk voor het Veenweidebad . Toen stonden alleen de fundamenten van het bad op deze plek .
Het zwembad, ontworpen door architect Richard Benneker , bestond voor ons nog slechts op papier ,het is natuurlijk het gebouw zelf dat in belangrijke mate de opdracht beïnvloedt. Het is een karakteristiek gebouw, dat duidelijk op de voorgrond treedt. De opbouw van het gebouw maakt gebruik van grote vlakken in het bouwvolume met daarin een sterk aanwezige belijning en ritme. Daarbij wordt gebruik gemaakt van natuurlijke materialen.
Een gebouw waar sprake is van een groot gebaar en juist dat grote gebaar vraagt om een verwijzing naar het kleine en persoonlijke.
Dat is één van onze uitgangspunten. Omdat de architectuur zo aanwezig is vonden wij het belangrijk dat een kunstwerk zich hier van onderscheidt. Er moeten geen ‘twee liedjes door elkaar’ klinken. Ons beeld onderscheidt zich daarom met een autonome vormtaal. Een beeld dat te zien is
als een zelfstandig gegeven, dat naast de taal van de architect kan bestaan.
Zwemmen
Een zwembad gaat nu eenmaal over zwemmen. Wat wij willen verbeelden is niet zo maar zwemmen, maar zwemmen zoals we het allemaal graag willen beleven. Het zwemmen zoals dat zichtbaar is bij jonge kinderen . Daar zie je hoe intens zwemmen ervaren kan worden: vrij en onbevangen, zwevend in het water. Het gevoel van gewichtloosheid in een verstilde onderwaterwereld. Bij jonge kinderen zie je het grote plezier en de euforie van het spel, maar ook momenten van volledig welbehagen. Met een vertrouwdheid in het water die vanzelfsprekend is, wellicht omdat water zo sterk refereert aan onze oorsprong. De manier waarop het water ons omsluit en overal raakt; dat maakt dat water een plek is waar wij ons thuis kunnen voelen. Dat maakt zwemmen zo bijzonder.

  • Project

    2010 Jive Baby Jive

  • Opdrachtgever

    Gemeente Ronde Venen

  • Afmetingen / materialisering

    Afmetingen 8.00m x 5.00m x 4.00m Staal, translucent polyester