2010 Geen schoen zo groot….

Geen schoen zo groot…..

SITUATIE HOOFDENTREE De eerste situatie waar wij ons met dit voorstel op richten is de situatie rond de hoofdentree. De drie scholen, De Gooise Daltonschool, De Ichtus en De Sterrenwachter, delen het schoolgebouw. Voor de invulling van het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken functioneren de scholen echter geheel zelfstandig en hebben ieder een eigen signatuur. Een algemene identiteit als school, het gezamenlijke gezicht naar buiten, is daardoor niet helder in het schoolgebouw aanwezig.

Het aanzicht van de school, het gezicht naar buiten , is naar ons idee vooral te bepalen in de gevel waarin de hoofdentree zich bevindt. Op dit moment is het aanzicht en het gebruik van de hoofdentree nog enigszins vertroebelt door de bouwactiviteiten in de directe omgeving van de school. De routing voor met name de aan en afvoer van kinderen zal echter veranderen, zodra de aanleg vvan de infrastructuur rondom de school afgerond is. Om de aandacht op de hoofdentree te vestigen richten ons met ons voorstel op deze gevel als geheel.

De uitstraling van deze gevel van het nieuwe schoolgebouw heeft een enigszins formeel karakter. Het wordt nergens echt duidelijk dat het zich hier om een school handelt. Er ontbreekt een gezamenlijk beeldmerk voor de school als zodanigMet het toevoegen van een sculpturaal element op de gevel willen wij juist dat beeldmerk creƫren. Een beeldmerk voor alle drie de scholen samen. Het gezicht naar de buitenwereld toe is dan een gezamenlijk beeld, een heldere identiteit.

Het gemeenschappelijke van alle drie scholen zit vooral in de zorg en verantwoordelijkheid voor de kinderen, dat is wat zij delen. Hoe zij dat invullen doet iedere school op zijn eigen wijze, maar voor elk van de scholen geldt dat het kind daarin centraal zal staan. Daarom staan de kinderen zelf ook centraal in onze sculptuur, zij figureren daarin.

 

  • Project

    2010 Geen schoen zo groot...

  • Opdrachtgever

    Gemeente Hilversum

  • Afmetingen / materialisering

    Afmetingen 1.50m x 3.00m Brons, polyester