2008 V!S

2008 V!S

Ons voorstel richt zich ook op deze zuidwand van de Oude Vismarkt. Er is echter een ding dat wij kunnen leren van de huidige situatie, namelijk hoe bepalend deze wand is voor de beleving van de gehele locatie. Wij denken dan ook dat als de wand helder en eenduidig is, de samenhang van de locatie als geheel sterk verbetert. Daar willen wij naar streven. Het is daarnaast onze inzet is om met een kunsttoepassing de identiteit van de oude vismarkt onmiskenbaar en onlosmakelijk te verbinden met deze plek, zodat het oude karakter van de locatie uitstijgt boven de functie van fietsenstalling die het nu heeft. Dat is ten slotte de vraag die in eerste instantie wordt gesteld bij deze kunstopdracht. De identiteit die wij zoeken ligt natuurlijk al in de naam besloten, de Oude Vismarkt. Van de dynamiek, de handel en al die activiteit die een vismarkt kenmerkt, is echter niets tastbaars overgebleven of nog zichtbaar op deze plek. De levendigheid van een markt, zo basaal en toch zo bijzonder. Dat merk je vooral als het er niet meer is. Waar draait het bij een vismarkt om? Het lijkt alsof het bij een markt altijd om de gezelligheid gaat, maar alles draait natuurlijk om de verkoop van vis. Vis, vis en nog eens vis. Niets meer, niets minder. Vis aan de man brengen, daar gaat het om. Niet in een winkel, maar vanuit een kraampje in de openlucht. Er is natuurlijk concurrentie en dus is er van iedereen een roep om aandacht. Die uitroep, die schreeuw ( nu heet dat een reclame-uiting), die willen wij op deze plek weer terug brengenHelder en duidelijk. Wij willen dat zichtbaar maken. Zodat je het bijna als geluid weer zou kunnen horen, ook wanneer je er achteloos aan voorbij loopt. Een weerklank vanuit de historie van deze plek;

VIS

Een uitroep aan de wand. Wat zichtbaar is als een logo voor de plek, hoor je in je hoofd.  Een teken waarin de bedrijvigheid van de markt weerklinkt. Ons kunstwerk is dan ook het woord VIS . De V en de S worden daarbij gewoon als letters uitgevoerd, maar de I in het woord is echter vorm gegeven als een daadwerkelijke vis. Een bronzen sculptuur. Niet van zomaar een vis, maar een vis die als op een echte markt al enigszins verwerkt is. De kop is er namelijk al afgesneden, panklaar, een gekaakte vis. Het is een robuuste vis met een sierlijk licht omhoog krullende staart. Waar normaal gesproken bij een vis schubben zitten, is het lijf van deze vis doorsneden met een wisselend diep reliëf. Het lijkt een grillig patroon, maar er zit wel een zekere logica en richting in. De logica van het water, want het is afgeleidt van zandpatronen zoals je die op een strand ziet. Waar het water het zand heeft vormgegeven. Deze vis verwijst daarmee naar zijn oorsprong, de zee. Het geeft de vis weer een beetje de dynamiek van het water. Het brons van deze vis willen we niet patineren, maar juist puur brons laten zijn, met een diep-warme gouden gloed. Daarvoor wordt de vis eerst in zijn geheel gezandstraald en daarna worden die delen die het hoogst liggen gepolijst. De gepolijste delen hebben een intense glans. De dalen in het reliëf blijven daarbij gezandstraald en zijn daarmee wat matter en ruwer. Door dit zo te doen versterken we het contrast tussen de diepere delen en bovenste vlakken in het reliëf. Daarmee verkrijgt de vis een grote mate van expressie. ( om de uitstraling van deze bronsbewerking te behouden wordt het geheel voorzien van een duurzame 2-componenten poly-urethaanlak)

De letters V en S worden uitgevoerd in RVS plaatmateriaal en doosvormig opgebouwd. Het volume, de dikte van de letter, is daarbij in evenwicht met het volume van de bronzen sculptuur. Wij gebruiken een enigszins klassiek lettertype ( ………), maar is door ons in de vormgeving van een aantal details aangepast. Het karakter van de letter sluit daardoor nog beter aan bij de vorm van de sculptuur en de essentie van de vis. De letters worden vanuit een plaat doormiddel van snij en laswerk door ons geconstrueerd. Als eindbewerking worden zij als geheel gepareld. Hierdoor verdwijnen alle mogelijk zichtbare constructie handelingen en ontstaat er een zilvergrijze matte structuur op de letters.  Hoewel het beeld zich duidelijk laat lezen als een woord, VIS, is er ook sprake van een teken. Als een Romeinse inscriptie in een zuil, het beeld van een uitroep. Zowel de letters als de vissculptuur hebben volume en maat en vullen de wand voor een aanzienlijk deel. (maten aangeven?) Het gehele beeld wordt met afstandhouders in de muur bevestigd. De vereiste bevestiging is voor een deel afhankelijk van de staat van het metselwerk waaruit de wand bestaat. In samenwerking met ingenieursbureau Van de Vlekkert uit Deventer zal de benodigde bevestigingsconstructie worden uitgerekend. Dat neemt niet weg dat voor de helderheid van het beeld als geheel, de achterwand moet worden aangepakt. Ons voorstel hiervoor zal zijn om door pleisterwerk, bijvoorbeeld een in kleur gebrachte raaplaag, alle bouwlittekens uit het verleden weg te werken.

Met een herstelde wand als achtergrond kan ons kunstwerk deze plek op een bijzondere manier markeren. Er zal een grote mate van herkenbaarheid van het kunstwerk uitgaan. Deze locatie was eens een markant gegeven in de stad en ook nu is het geen onbelangrijke plek. Het wordt intensief gebruikt door winkelend publiek en het is ook een plek waar je gemakkelijk af zou kunnen spreken. Met ons voorstel willen wij ook de functie van deze plek als oriëntatiepunt onderstrepen. De kunsttoepassing maakt van de plek een baken, helder, duidelijk en herkenbaar. Een plek als toegang tot het winkelgebied. Een begin en eindpunt voor wie de stad in gaat. Een plek waar de historie voelbaar is en ons kunstwerk zal dit plein het gezicht geven dat daarvoor nodig is. Niet meer een vergeten plekje, maar een locatie met een duidelijke eigen identiteit.

  • Project

    V!S, Oude Vismarkt Goes

  • Afmetingen / materialisering

    Hoogte2.50m x breedte 3.50m Brons, RVS

  • Opdrachtgever

    Gemeente Goes