2009 Wind in mijn Tenen

2009 Wind in mijn Tenen

Hoe kleinschalig ook, de situatie waar wij mee te maken hebben is een duidelijk verstedelijkte omgeving. Als tegenhanger hiervoor en om zodoende ook een daadwerkelijk focuspunt te creëren, willen wij ons beeld daarom enten op een heel landschappelijk element. Een natuurlijk gegeven, zoals dat op dit moment niet aanwezig is op deze plek, maar in het verleden hier wellicht heel vanzelfsprekend was. Wij verwijzen met ons beeld naar de tijd dat de verstedelijking nog minder nadrukkelijk was en dat natuurlijke elementen van het landschap ook in de stad te ervaren waren.

De tijd dat de LangeVorststraat nog de weg langs de Vorsvliet was, de oude oorspronkelijke kreek. Wij willen een verbinding herstellen met die oorspronkelijke natuurlijke situatie. Een toevoeging in het straatbeeld die op deze plek een zo vanzelfsprekend element is, omdat het refereert aan de begroeiing langs een kreek. Een beeld dat daarmee niet alleen is ingebed in de ruimtelijke situatie van het moment, maar ook zijn plaats weet in de historische context van de locatie. Ons beeld is dan ook het beeld van een boom, een wilgenboom.

Historie

De vorm van de boom die wij hiervoor kiezen is die van een knotwilg, waarbij we de stam en de knot uitvoeren in een diep-groen geglazuurde keramiek. Een sculptuur waarvoor een aantal bestaande knotwilgen model hebben gestaan. De knot lijkt ook nu het resultaat van intensief snoeiwerk. De takken die nog wel uit de knot ontspruiten willen we uitvoeren in brons. Dit zullen afgietsels worden van echte wilgentakken. Deze takken worden niet als zovaak gepatineerd, maar gepolijst. Zij krijgen daardoor een glanzende, diep-warme gouden gloed. Het beeld ontstaat van een oude doorleefde boom, eenvoudig, maar met jonge loten in de kroon, gezond en van een ongekende rijkdom. Kan dit een beeld zijn van de stad? Historisch gegroeid, maar met groeikracht en potentie tot vernieuwing.

Wilgenboom

Want hoe eenvoudig ook, de knotwilg is en blijft een bijzondere boom. In oorsprong een pionier op de grens van water en land, met ongekende groeikracht en als zodanig een symbool voor onsterfelijkheid. Verbonden aan het landschap en nu in de hoofden van mensen ook een icoon van dat landschap. Verbonden met menselijke activiteit en dynamiek, want een wilg wordt alleen een knotwilg door menselijke bemoeienis. Wij zien tegenwoordig de knotwilg vooral als een esthetisch onderdeel van ons landschap. Dit beeld is echter alleen ontstaan omdat wilgentenen een gebruikswaarde hebben. Wilgentenen waren onderdeel van een plaatselijke economie. En van een knotwilg kan men lang oogsten, hij kan oud worden en gezond blijven door zorg en onderhoud van mensen. Dit is het beeld dat wij willen oproepen. Eenvoudig en vanzelfsprekend, verbonden aan de locatie en aan de mensen. In zijn uitvoering bijzonder en een getuigenis van natuurlijke rijkdom.

Ons voorstel is om het beeld op de locatie te plaatsen bij de bankjes die het dichtst bij de Kortestraat gesitueerd zijn. Daarmee krijgen de bankjes, zoals we eerder in de tekst al aangaven, een grotere aantrekkingskracht en zullen meer verleiden tot een moment van verpozing. Wat is er mooier dan even op adem komen op een bankje onder een boom?

Beeld

De maatvoering van het beeld is dat van een reële boom. Het hoogste punt van de stam zal ongeveer 300 cm zijn, de kroon is op zijn breedst circa 130 cm, de voet 100 cm en het midden van de stam heeft een diameter van ongeveer 55 cm. De bronzen takken zijn in plukjes verspreid op de kroon geplaatst, zijn gemiddeld in lengte 150 cm en het zullen er in totaal 20 á 25 stuks zijn (budgettair bepaald?). Het beeld heeft volume, maar het is een volume dat zich vooral in de hoogte ontwikkeld. Het zal daardoor geen barrière zijn in de verkregen ruimtelijkheid van de locatie, maar juist de ervaring van ruimtelijke kwaliteit versterken.

Locatie

Het beeld is in zijn verschijning duidelijk anders dan de stedelijke infrastructuur er omheen. Het is ook bedoeld om de aandacht te trekken, om zodoende het focuspunt te worden waar de locatie om vraagt. Het is echter ook een heel toegankelijk beeld. Het beeld van een boom zit namelijk in het referentiekader van iedereen en het zit ook in het historische kader van deze plek. Het beeld zal de plek markeren en hoewel het refereert aan het alledaagse zal het er daar toch bovenuit tillen. Het zal daardoor ook de routing in de stad mede bepalen.

  • Project

    Wind in mij Tenen, Goes

  • Afmetingen / materialisering

    Hoogte 3.50m x breedte 1.50m Brons , keramiek

  • Opdrachtgever

    Gemeente Goes