2008 Laan van Othene

Schetsontwerp 3 Broers op het water, Laan van Othene

Aan ons is de vraag gesteld om voor de drie rotondes aan de Laan van Othene in Othene-Zuid een kunsttoepassing te ontwerpen. De kunstwerken voor de drie afzonderlijke rotondes moeten als vanzelfsprekend in de omgeving van de woonwijk passen, maar ook op enige wijze als een coherent geheel te ervaren zijn. Daarnaast wordt gevraagd rekening te houden met de eerder gerealiseerde beelden op de rotondes in Othene-noord. De Laan van Othene, waar de rotondes onder deel van uitmaken, is de centrale verkeersas van noord naar zuid in Othene. Het is een prominente laan en een van de hoofdstructuren in de opzet van de wijk. Het is als het ware de ruggengraat van deze nieuwe woonwijk, zowel van Othene-Noord als van Othene–Zuid. In onze optiek is het vooral de functie als verkeersader die op dit moment bepaalt hoe deze laan ervaren wordt. De rotondes zijn in eerste instantie knooppunten in de infrastructuur, maar zijn ook belangrijke oriëntatiepunten.

Het intensieve gebruik in de routing door de wijk, stuurt voor een belangrijk deel de identiteit van deze openbare ruimte. Het is vooral een verkeersruimte, daardoor blijft de ruimte anoniem en is het nog niet echt een bewonersruimte. We zien ook dat de laan breed is opgezet met een middenberm en met vrij liggende fietspaden. Zowel de middenberm als de beide zijbermen, die de fietspaden van de rijweg scheiden, zijn royaal ingeplant met bomen. Het zijn platanen, een echte stadsboom met een statig karakter. De aanplant is nu nog jong, maar door de aanwezigheid van deze bomen zal de Laan van Othene zich op den duur ontwikkelen tot een monumentale laan met een groen karakter. Daardoor kan er op deze laan ook zeker een parkachtige sfeer ontstaan.

  • Project

    2008 3 Broers op het Water

  • Opdrachtgever

    Gemeente Terneuzen