2020 Notenkrakerrrrr…..

Notenkrakerrrrr….

 De gemeente Apeldoorn is in samenwerking met ACEC Apeldoorn op zoek naar een kunsttoepassing voor de Museumpassage, een in potentie strategische plek in het hart van het Cultuurkwartier en het dichtbij zijnde uitgaansgebied. De Museumpassage is een belangrijk element in de routing in dit deel van de stad, maar is op dit moment wel toe aan een herinrichting.  De Gemeente Apeldoorn is dan ook van plan om deze passage opnieuw in te richten en deze kunstopdracht sluit daar ook op aan of is een aanvulling daar op. Het is in de combinatie dat er een meerwaarde kan ontstaan, waardoor de identiteit van deze plek, met alle aanliggende culturele voorzieningen, wordt verheldert. Dit is een ontwikkeling die gezien kan worden vanuit het profiel van Apeldoorn als comfortabele gezinsstad. Vanuit dat profiel nodigt de kunsttoepassing uit tot gebruik en interactie met het publiek. Het kunstwerk is voor dat gebruik dan ook geschikt en spreekt met name een jonge doelgroep aan. Het kunstwerk verrast, verwondert en prikkelt de fantasie. Het is geen speeltoestel in de strikte zin van het woord, maar kan nadrukkelijk wel worden gezien als een spelaanleiding. De kunsttoepassing maakt ook een verbinding tussen het culturele centrum van de stad en Apeldoorn en Veluwe als geheel.

Dit is zoals wij de briefing en de wensen voor deze opdracht zien. Daaraan willen wij met ons beeldvoorstel beantwoorden.

Locatie

De voorgestelde plek in de passage concentreert zich bij de knik Vue bioscoop / uitgang fietsenstalling / terras Graaf van Vlaanderen. Dit is ook meteen de smalste, donkerste en meest verstoorde plek in de passage. Door obstakels, de twee bestaande bomen en met name een zeer rommelige en slechte aansluiting in de bestrating (zowel in vorm als in materiaalgebruik), wordt de passage hier als het ware opgeknipt in twee delen. De noodzaak voor herinrichting is hier het grootst. Het is van belang om hier een betere verbinding tot stand te brengen in de passage, waardoor de openbare ruimte hier vooral als één geheel ervaren kan worden.  Dat is in onze optiek een voorwaarde die eigenlijk voor elke kunsttoepassing op deze plek zou gelden.

 

 • Project

  2020 Waterwolf en Aquanaut

 • Opdrachtgever

  Gemeente Nijmegen

 • Afmetingen / materialisering

  afmetingen Hoogte 3.50m x 4.00m

 • Posts
  Waalkade