2017 Fabulous Forest

2017 / 2018 Fabulous Forest

Het oorspronkelijke gebruik van totempalen is vooral te vinden bij de indianenstammen van Noordwest Amerika. In betekenis is de totempaal vooral gelieerd aan een clan, stam of familiesymbool, worden territorium grenzen aangegeven en is het gebruik om een bijzondere gebeurtenis of ‘heilige’ plek te markeren en te benadrukken. Vanuit de cultuur van een ‘natuurgodsdienst’ worden in de totempaal op symbolische wijze dieren en andere elementen uit de natuur verbeeld.

In ons voorstel voor Kerkenbosch is het authentieke bos leidend, daarin vinden wij ook de aansluiting met het oorspronkelijke gebruik en betekenis van totempalen.

Het bos als aanleiding om onze directe leefomgeving te ontdekken.  Het bos dat groeit en veranderd met de seizoenen, maar ook blijvende elementen in zich verbergt. Een bos dat net zo sprookjesachtig is, als dat het reëel kan zijn. Maar vooral een bos dat leeft met bijzondere en soms onverwachte bewoners.

Vooral de jonge opgroeiende doelgroep die de Campus bevolkt oriënteert zich op de wereld. Daarvoor kun je natuurlijk ver weg kijken, maar in onze ogen is het minstens zo belangrijk dat er binding ontstaat met de directe leefomgeving. De verwevenheid van Kerkenbosch met het bos willen wij daarin manifest maken. Daarmee wordt de Campus een plek waar net zo gemakkelijk grote avonturen verborgen liggen. Deze totempalen leiden er toe anders naar het bos te kijken en ons te realiseren dat de magie van de wereld ook om ons heen ligt.

 • Project

  Fabulous Forest Kerkebosch Zeist

 • Afmetingen / materialisering

  8 totempalen hoogte 5.00m x breedte 1.00m Houten onderstam, epoxy totem

 • Publicatie
  Algemeen Dagblad
 • Opdrachtgever

  Wijk Ontwikkelings Maatschappij Kerkebosch