2012 2Bruder

Schetsontwerp 2 Bruder

De Zwei Brüder von Venlo is een bijzondere supermarkt in Venlo die naar aanleiding van hun 50-jarig jubileum een kunstwerk als geschenk aan de gemeente Venlo aanbieden. In overleg met de gemeente Venlo zal de kunsttoepassing gesitueerd worden op de rotonde van de Golziusstraat en de Deken van Oppensingel. Inspiratie en uitgangspunt bij deze opdracht is de ontstaansgeschiedenis van de winkel en de bijzondere betekenis die deZwei Brüder Von Venlo voor de stad hebben.

De ontstaansgeschiedenis van de Zwei Brüder von Venlo laat zich lezen als een romantisch en avontuurlijk verhaal. Het weerspiegelt ook de dynamische tijd van kort na de tweede wereld oorlog. De Zwei Brüder heeftzich op een geheel eigen manier ontwikkeld. Zo profileren zij zich ook, dat is natuurlijk een knap staaltje van uitstekende marketing. Maar die marketing is wel gedaan met dat wat al voorhanden was, een authentiek gegeven.Twee broers die het hebben aangedurfd om gezamenlijk een avontuur aan te gaan. Als er, afgezien van het harde werken, al romantiek besloten ligt in het zakendoen, dan is het vooral dit beeld van de twee broers dat tot de verbeelding spreekt. Dit is het beeld van hand in hand op pad gaan, schouder aan schouder het werk verrichten, rug aan rug de uitdagingen tegemoet treden. Stoutmoedig, risico’s durven nemen, willen investeren en daarbij voorop lopen bij ontwikkelingen; dat is het beeld dat wij willen schetsen.

What’s in a name

Een cruciale ontwikkeling voor de Zwei Brüder kwam eigenlijk naar aanleiding van een congresbezoek in Amerika. Daar kwamen zij in aanraking met nieuwe winkelconcepten en is ook de kiem gelegd voor de naamgeving. Die inspiratie kwam van een winkelketen met de naam ‘ Two guy’s from Harrisson ‘. Deze winkelketen wist met de naam een grootschalig winkelconcept te koppelen aan een persoonlijk en toegankelijk imago en uitstraling, een familiebedrijf. Zo is het winkelconcept, maar minstens zo belangrijk, ook de naamgeving voor de winkel in Venlo gekozen. Zo kwam er de Zwei Brüder von Venlo. Wat weinig mensen weten is dat ook de ‘Two Guys from Harrisson’ naar voorgangers hebben gekeken en ook zij hun naam niet zomaar hebben gevonden.

Verborgen geschiedenis

Halverwege de negentiende eeuw was er ten westen van Harrison een tradingpost aan de rivier de Delaware met de naam “ Two Brothers on the Delaware “. Misschien verwarrend, maar Two Brothers was de naam van één persoon. Een indiaan en nog wel een Mohawk chief! Hij bestierde deze succesvolle ‘winkel’ met zijn eigen naam. (De Mohawks waren trouwens ook de stam die Manhattan aan de Nederlanders verkochten) De tradingpost was succesvol, niet alleen omdat ze een groot assortiment voerden ( van koffie tot tabak en van meel tot spijkers), maar ook omdat ze zich voor hun klanten voor een belangrijk deel richten op nieuwkomers. Dit waren in die tijd ook settelers van Nederlandse en Duitse komaf. De ‘Two Guys from Harrison’ kwamen in contact met deze geschiedenis door aangetrouwde familierelaties. The Two Guy’s from Harrison kwamen kozen hun naam op grond van dit inspirerende verhaal van de tradingpost. Indirect komt zo dit verhaal ook in Venlo terecht en deze geschiedenis is te wonderlijk om niet te gebruiken, vonden wij. Ons beeldvoorstel is voor een belangrijk deel hierop geënt.

Beeldvoorstel

In het midden van de rotonde op de kruising van de Golziusstraat en de Deken van Oppensingel staan twee mannen. Ze staan hand in hand naast elkaar, ze kijken in beide richtingen over de Golziusstraat uit. De een kijkt richting het Monsigneur Nolenpark, het plein waar de Zwei Brüder von Venlo ook aan ligt. De ander kijkt de andere kant op, in de richting van de Belletablestraat. Ze kijken dus ieder een eigen kant op, maar houden elkaars hand wel stevig vast. Dit zijn geen gewone mannen, dit zijn volbloed indianen en dat is duidelijk te zien. De indianen zijn gemodelleerd naar de bekende Duitse Elastolin speelgoedfiguurtjes en hoewel ze vele malen groter zijn, hebben ze nog wel dezelfde uitstraling. De indianen staan in een dynamische pose, een verstilde beweging. De indianenfiguur die richting de Zwei Brüder staat heeft een boodschappentas in zijn linkerhand. In de vorm van de boodschappentas is het cijfer twee uitgespaard. Hoewel hij zijn bloedbroeder bij de rechterhand vasthoudt, staat hij als het ware vol in de aanslag om vastberaden en doelbewust richting de Zwei Brüder te vertrekken. De tweede indiaan staat wat rustiger. Hij is degene met de zo herkenbare ceremoniële verentooi. Deze indiaan tuurt met zijn linkerhand boven zijn ogen in de verte. Hij kijkt echt de bezoekers van de binnenstad tegemoet. De lichamen van beide figuren zijn in navolging van de speelgoedfiguurtjes uit een naadloos kunststof geheel gemaakt. Als een belangrijk accent in een ander materiaal, gegoten aluminium, zijn de indrukwekkende verentooi van de ene indiaan en de enkele veren van de ander en zijn borstversiering. Ook de alleszeggende boodschappentas van gegoten zilverkleurig aluminium gemaakt.

Amerika!

Dat hier nu twee indianen staan, dat is een tastbare link tussen die ene Mohawk Chief ‘Two Brothers’ en de twee broers die in Venlo de Zwei Brüder von Venlo begonnen. Maar de indianen in dit beeld representeren ook Amerika als zodanig. In de beeldvorming horen Cowboy’s and Indian’s bij elkaar. Wij kiezen hier voor de Indiaan omdat dat verwijst naar het oorspronkelijke Amerika en het hier in deze context zo toepasselijk is. Hoe dan ook; als icoon van Amerika is de Indiaan onlosmakelijk verbonden met het avontuur, het ontdekken van een nieuwe horizon, het pionieren en voorop lopen. Go West, boy !! was niet voor niets een gevleugelde kreet. Dit is in zekere zin ook representatief voor de tijdgeest van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Toen werd er voor nieuwe ontwikkelingen vooral naar Amerika gekeken. Amerika was het grote voorbeeld. Geurt Snetselaar zegt in een interview niet voor niets “…in Amerika waren ze ons 20 jaar vooruit!”.

Ook in Duitsland hadden ze voor de toekomst de blik op Amerika gericht. Daarin speelde natuurlijk ook een romantische kijk op de geschiedenis van Amerika een belangrijke rol. Gedurende de jaren zestig van de vorige eeuw werden in Duitsland door Duitse producenten en met dito acteurs talrijke westerns op locatie in Europa opgenomen. Het waren verfilmingen van de verhalen van Karl May. De avonturen van Winnetou en Old Shatterhand in het Wilde Westen. Vooral Nederlanders uit de grensstreek keken veelvuldig naar de Duitse televisie en kwamen er zo mee in contact. Daarbij werden ook tal van nagesynchroniseerde Amerikaanse Westerns vertoond. Ook wij hebben menigmaal John Wayne de fameuze tekst “Hey du Mister, zie mal die kannone raus“ horen zeggen. De Elastolin indianenfiguurtjes zijn hier een vervolg op en die tijd maakte van de Indiaan het onvervalste icoon van het avontuurlijke Amerika. Dat is zichtbaar in ons beeldvoorstel.

Uitstraling

Gekscherend is in het kennismakingsgesprek gezegd dat je de Zwei Brüder von Venlo wel de grootste attractie van Venlo zou kunnen noemen. Gekscherend, dat wel, maar het geeft wel precies aan wat er speelt. Dat een bezoek aan de Zwei Brüder meer is dan alleen het ophalen van goederen en koopwaar. Dat het in beleving vooral gekoppeld is aan een dagje uit! Het geeft de aantrekkingskracht en de uitstraling van winkel weer. Shoppen is ook Fun! Twee monumentale indianen in een dynamische setting op een rotonde in Venlo, dat is op z’n minst verrassend en opmerkelijk. Het onalledaagse en bijzondere van deze kunsttoepassing doet in onze ogen recht aan de speciale status die de Zwei Brüder von Venlo in de stad hebben. Het is een licht en luchtig beeld, waarin het avontuurlijke spel en het plezier te herkennen valt. Dat lijkt ons een good-mood setting voor een bezoek aan de stad. Dit beeld verteld een klein verhaal, dat maakt het begrijpbaar en toegankelijk voor een breed publiek. De dynamiek die in het beeld besloten licht werkt mee met de dynamiek van de verkeersstromen rond deze rotonde; door het doelbewust uitkijken van de ene indiaan worden bezoekers die de rotonde naderen verwelkomt. De tweede indiaan geeft onmiskenbaar in zijn gehele houding de juiste richting aan. Daarmee schept de kunsttoepassing onbewust een helder focuspunt in de lijn van de Golziusstraat en worden zichtlijnen manifest.

Materiaal en uitvoering

De materialen waarin we dit beeldvoorstel willen uitvoeren zijn al even genoemd. De figuren worden naadloos opgebouwd uit glasvezel versterkt polyester en voorzien van een aantal op kleurgebrachte lagen polyester gelcoat

en topcoat. De glasvezels en de gelaagde opbouw, maakt dit materiaal sterk, onderhoudsarm en uitermate geschikt voor buiten gebruik. Dit materiaal is door ons al vaker voor beelden in de openbare ruimte met succes gebruikt. Wij kiezen voor dit materiaal, omdat het beeld dan in uitstraling dicht bij de Elastolin speelgoed figuurtjes blijft. Tegelijkertijd kunnen we hierdoor ook het maximale uit het budget halen. Als tweede materiaal gebruiken we gegoten aluminium. Het contrast in kleur en materiaal komt de levendigheid van het beeld ten goede. Er ligt hierdoor een bijzondere focus, niet alleen bij de karakteristieke Indianen elementen, maar ook bij de boodschappentas die zo sterk verwijst naar de Zwei Brüder von Venlo. Het gietwerk laten wij doen door een professionele gieterij; Kemner uit Cuijck. Het beeld zal worden gefundeerd. In het polyesterbeeld is een staalconstructie verwerkt, door middel van deze staalconstructie wordt het beeld ook op de fundering bevestigd. Het aluminium gietwerk zijn aparte onderdelen die zelfstandig aan de constructie/polyester bevestigd worden.

  • Project

    20112 2 Bruder Venlo

  • Opdrachtgever

    Zwei Bruder Venlo