2011 All in One

Westermark , Laren

De realisatie van de wijk bevindt zich in de laatste fase, de wens van de bewoners voor een kunstwerk in de wijk zien wij dan ook vooral als een bekroning op dit proces. Zoals de wijk door bewoners tot stand is gekomen, denken wij dat hier vooral een kunstwerk voor bewoners op zijn plaats is. Wij hebben ons in de ideeënvorming hierdoor laten leiden. Wij hebben daarnaast vooral ook gekeken naar de beoogde locatie en wat het kunstwerk voor die plek kan betekenen. Een Kunstwerk voor De Westermark in Laren Westermark is de nieuwe woonwijk aan de rand van de dorpskern Laren van de Gemeente Lochem. Het bijzondere aan Westermark is vooral de totstandkoming van deze nieuwbouwwijk. De verenigde bewoners hebben zelf de rol van projectontwikkelaar op zich genomen. Door dit particuliere opdrachtgeverschap, deze gezamenlijke aanpak, is deze woonwijk tot stand gekomen. Dit bijzondere gegeven, dit avontuur dat de bewoners gezamenlijk zijn aangegaan, is het voornaamste uitgangspunt voor een kunstwerk in de wijk.

SamenLeving 2.0

Een woonwijk bouwen, stenen stapelen, is één ding. Een gemeenschap ontwikkelen een tweede. De sociale cohesie in een dorp is over het algemeen al sterk, maar het gezamenlijk ondernemen van een project als hier bij de Westermark, dat schept natuurlijk een bijzondere band. Als mensen een eigen belang weten te koppelen aan een gezamenlijk belang, dan is de onderlinge verbondenheid natuurlijk vele malen groter. Dat dit hier in Westermark lukt, dat verdient een feestje. En dat hoeft niet eenmalig te zijn. Dit gezamenlijke avontuur verdient het om ook in de toekomst voortgang te vinden, wij willen die gezamenlijkheid bestendigen. Dit betekent voor ons dat wij streven naar een kunstwerk, niet alleen om naar te kijken, maar een kunstwerk dat ook een functie krijgt in het sociale verkeer in deze wijk. Een kunstwerk dat zich ook manifesteert als onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte. Wij richten ons daarmee wat minder op een symbolische verbeelding van samen zijn of samen komen, maar willen dit juist in de functionaliteit laten gebeuren. Het beleven van een gemeenschapszin staat hierin voorop. Wij willen daarom een kunstwerk bieden dat uitnodigt om telkens opnieuw weer samen te komen.

Locatie

Het streven naar versterking van die gemeenschapszin past ook goed bij de beoogde locatie voor het kunstwerk. Die plek zal in onze ogen namelijk gaan fungeren als het natuurlijke dorpspleintje in de woonwijk, de plek waar mensen samen komen. De speelvoorzieningen, een speelveld in de zomer en een schaatsbaantje in de winter, de huisartsenpost, de routing in de wijk; al die voorwaarden werken daar aan mee. Deze plek, de bestemming die het heeft, genereert als vanzelf activiteit. Vanuit dat oogpunt; wat behoeft een dergelijk “pleintje” dan werkelijk? Een brandpunt waar alles samenkomt, een richtpunt dat de aandacht trekt en uitnodigt om vanzelf naar toe te gaan. Niet zomaar een veldje, maar een verblijfsplek voor de hele buurt. De uitstraling die wij willen creëren is als van een muziekkoepel op het dorpsplein, het prieeltje in de tuin of een paviljoentje in een park. Een plek om te schuilen, die beschermt tegen regen of de zon. Waar je met een buurtgenoot kunt kletsen en waar jonge moeders een oppasplek vinden om naar hun spelende kinderen op het gras te kunnen kijken. Een altijd open buurthuisje waar je mensen ontmoet. Hier staat eigenlijk alles altijd klaar om een feestje of welke activiteit dan ook te huisvesten. Een plek om samen te komen; dat is de betekenis die wij zoeken en die ons kunstwerk kan geven.

Beeld”All in One “

De oorsprong van ons beeldvoorstel ligt in de alledaagse buitencultuur. Een “bouwsel” dat veel mensen zullen herkennen uit hun persoonlijke leefsfeer. Iets dat zo vertrouwd lijkt, maar hier door de uitvoering en de context boven het alledaagse uitstijgt en daarmee ook de plek tot een bijzonderheid maakt. Het uitgangspunt van ons kunstwerk is een doodgewone partytent. Een partytent, wij kennen het allemaal. Zo ongelooflijk praktisch. Waar zo’n tent staat, daar gebeurt ook wat. Het nadeel is dat vrijwel elke partytent een goedkope uitstraling heeft. Dat komt vooral door het materiaalgebruik en de uitvoering. Goed beschouwt is de vorm namelijk tamelijk elegant en rank. In zijn eenvoud bezit het toch ook een zekere klassieke stoerheid. In ons beeldvoorstel gebruiken we niet alleen een geheel ander materiaal, maar ook in de vorm wordt hier een alledaagse partytent tot een bijzondere lokatie getransformeerd. In de zomer oppasplek voor de ouders , muziekkoepeltje , prieeltje ,in de winter Koek en Zopie en Ijsbaankassa

Buiten

Op de hoeken van een vierkant grondvlak ondersteunen ranke staanders de dakvorm. Een partytent heeft vanuit de hoeken een schuin omhoog lopende daklijn, vier identieke hoeklijnen die in het centrum bij elkaar komen. Die eerste aanzet van de daklijnen is ook hier nog steeds aanwezig. De aard van de partytent blijft daardoor wel behouden, maar de daklijnen verdwijnen vrij snel in een ronde spiraalvorm, als een groot slakkenhuis. Het dak is daardoor een stuk hoger geworden, het midden van het dak is ook het centrum van de spiraalvorm. Het slakkenhuis is leeg en de opening werkt nu op het dak als de grote toeter van een tuba of de hoorn van een geluidsinstallatie. Op de tegenover liggende hoek, aan de andere kant van het slakkenhuis, bevindt zich nog een klein toetertje. Een trompetje naast de tuba. Spelen zij solo of wachten zij hoopvol op de fanfare? De openingen van de hoorns lopen naar de binnenzijde door, ook de binnenzijde van het dak is daardoor een klein beetje zichtbaar.

Binnen

Hoe open de structuur ook is, er is nog steeds een duidelijk binnen en buiten te ervaren. Wij houden voor nu de mogelijkheid open om ook met een kleurverschil dit gegeven te beïnvloeden. In de uitvoering is het dak uit één relatief dunne kunststof laag geconstrueerd; daardoor is de buitenkant ook hier als contravorm direct zichtbaar. Nu is opeens de hoogte van het geheel prominent voelbaar. Waar de buitenkant zich toont als een muziekpaviljoentje, openbaart de binnenzijde zich als een kleine kathedraal waarvan de koepel in spiraalvorm de hoogte ruimtelijk manifest maakt. De openingen van de grote en de kleine toeter werken nu met het licht van buiten als de bovenlichten in een koepel. De leegte en de openheid worden als het ware omhuld door de ronde vormen van het dak en nodigen uit om gevuld te worden. Het open karakter in het ontwerp, maakt dat dit kunstwerk zich voegt naar elk soort activiteit die hier plaats kan vinden.

Uitvoering

Het geheel zal worden uitgevoerd in een glasvezel versterkt polyester. Dit is een duurzaam en sterk materiaal, dat zich goed leent voor het gebruik in de openbare ruimte. Het is bovendien gemakkelijk in het onderhoud. Het dak zal uit één stuk polyester op een vormmal worden gevormd, de gemiddelde wanddikte is dan ca. 8 mm. Op de binnenzijde van het dak is een polyester-gelcoat laag zichtbaar, mogelijk op kleur gebracht. Bij de bovenkant van het dak is de afwerklaag een polyester-topcoat. De binnenzijde is tamelijk glad afgewerkt, de bovenkant heeft meer structuur. De staanders waar het dak op rust worden op een zelfde manier verwerkt. Er is wel een stalen hoeklijn ter versteviging in aangebracht. De staanders worden met RVS bouten aan het dak gemonteerd. Omdat in deze uitvoering het gewicht zeer beperkt is, volstaat slechts een lichte fundering onder de staanders.

  • Project

    2011 All in One

  • Opdrachtgever

    Gemeente Lochem, wijk Westermark, Laren