2010 C I love U

2010 C I love U

De zichtheuvel is goed op genomen in de routing van het park. Een mooi wandellaantje is een rechtstreekse lijn tussen de woonwijk en de heuvel. Dit klopt in het park helemaal. Toch hebben wij de indruk dat de aanleiding, een verlokking, om ook daadwerkelijk naar de zichtheuvel te lopen wel versterkt kan worden. Zoals Rembrand in schilderijen met een lichtpunt de aandacht concentreert en het oog stuurt, zo willen wij op een vanzelfsprekende manier de aandacht naar de zichtheuvel sturen. Niet door in maatvoering de concurrentie aan te gaan met de weidsheid van het achterland, wij willen niet overschreeuwen of verstoren. Eerder door een vorm van concentraat, dat als een lichtend detail de focus weet te vestigen, willen wij de aandacht sturen. Een sieraad in het landschap dat lokt en verleidt.

In ons beeldvoorstel is dan ook letterlijk sprake van een sieraad. Op de top van de heuvel, maar uit het centrum, ligt een grote bronzen diamantvorm. Een diamant die zo uit een collier lijkt te zijn gevallen. Het is een klassiek geslepen diamant. Hij ligt schuin op een klein vlak aan de puntzijde. Daardoor is de facettering van zowel de bovenkant, als de puntige onderzijde goed zichtbaar. Het brons is geslepen en gepolijst en schittert in een gouden glans. Hoewel beduidend groter als een mens (menig student zou zich hier in willen huisvesten), is de maatvoering ten opzichte van de omgeving bescheiden. En de diamant is niet alleen. Naast de diamant staat een groot wit konijn in liefdevolle omarming tegen de diamant aangevleid. Over het konijn later meer, eerst de diamant.

De noodzaak dat hier een diamant staat, ligt niet alleen in de monumentale autonomie van de vorm. Die is inderdaad compact en krachtig genoeg om zich een plaats in de omgeving te verwerven. Er is echter ook een rechtstreeks verband tussen de turf van het afgegraven veen en de diamant als materiaal. Beide bevinden zich in het spectrum van een koolstof stofwisseling. Waar een diamant een van de zuivere vormen van koolstof is, bevindt de turf zich aan het begin van die omzetting van organisch materiaal. Een kwestie van tijd, temperatuur en druk. Van dit proces is een diamant het ultieme resultaat.

Diamant

De nuchterheid gebiedt natuurlijk te zeggen dat de impuls om dit gebied te ontginnen een echte economische drijfveer was. Een doelgericht streven naar vooruitgang en welvaart. Dit gebied had waarde als grondstof. Wellicht dat de opbrengst, in economische termen, te vergelijken is met de waarde van een echte diamant van dit formaat. Misschien dat alle koolstof in de afgegraven turf, op de een of andere manier gecomprimeerd, daadwerkelijk een diamant van dit formaat op zou leveren. Dat is een meer poëtische benadering, want daarin kun je deze diamant zien als een concentraat van zijn omgeving. Ook op een andere manier concentreert dit kunstwerk het beeld van de omgeving. Door spiegeling, reflectie in de verschillende facetvlakken van dit beeld, wordt het landschap letterlijk gebundeld. De bezoekers zien zichzelf, door die spiegeling in dit beeld, geplaatst in het landschap. Niet alleen van afstand, ook van dichtbij is dit het focuspunt waar wij naar op zoek zijn. Door het formaat, de kwaliteit van het materiaal en de spiegelende gouden glans, is de beleving van dit beeld een haast fysieke ervaring. Net als het landschap dat is.

Metafoor

Een diamant staat als metafoor voor een grote mate van zuiverheid en kwaliteit. Die betekenis straalt af op deze locatie. De vanzelfsprekendheid waarmee hier een diamant ligt, impliceert dan ook dat deze plek een eigen kwaliteit in zich draagt. Dit door mensen gevormde landschap, deze regio, is de moeite waard. Uit de bruine prut van het veen heeft zich, door noeste arbeid, een opmerkelijk landschap gevormd. De facettering van de diamant is dan ook een parallel met de geometrie van het gemaakte landschap. Dit land is gemaakt en gevormd, veengebied dat ontgonnen en in cultuur gebracht is. Zo is een vers gedolven diamant in eerste instantie ook enkel een ruw gesteente. Alleen door het te bewerken en te slijpen ontstaat de vorm en de schittering, zoals wij die van een diamant kennen. Eerst verborgen, maar uiteindelijk ontdekt.

Zoals gezegd, deze diamant is niet alleen. Er is in het beeld ook het konijn dat vol overgave zijn diamant omarmd. Alleen al door zijn formaat is dit konijn een gelijkwaardige component in het beeld. “This diamond needs a friend” zou Bob Ross kunnen zeggen. Want de waarde en kwaliteit die aan een diamant of een sierraad toe geschreven wordt, kan alleen ontstaan als er iemand is die ook die waarde toekent. Alleen door het te zien en te geven krijgt iets zijn betekenis en wordt het kostbaar. Hier doet het konijn dat als eerste. Hij koestert zijn vondst, zijn diamant en hij maakt het daarmee tot een waardevolle schat.

C I love U

Het is een jong konijn dat in houding en uitdrukking een puur menselijke emotie ten toon spreidt. Tegelijkertijd is het een dier dat in dit veld zijn natuurlijke habitat kan hebben. Hij hoort hier thuis en is verbonden met de plek zelf. Maar het is uiteindelijk zijn “menselijke” geaardheid die van deze omgeving een echte mensenplek maakt. Het is ook een wit konijn en daardoor in sterke mate gedomesticeerd. Dat is ook de bedoeling, want dit is ook de functie van dit park; een plek voor mensen om te verblijven en te verpozen.

De aaibaarheid van dit konijn verzacht de “hardheid” van de diamant en maakt het beeld als geheel invoelbaar. Het contrast tussen de organische plasticiteit van het konijn en de strakke vlakverdeling in de diamant versterkt dit. Het is vooral het vertederende van het konijn dat er voor zorgt dat niemand dit beeld afstandelijk kan benaderen. Dit maakt niet alleen het beeld toegankelijk, maar het is ook een toegevoegde prikkel om de zichtheuvel te bezoeken en daadwerkelijk de omgeving te kunnen ervaren. c i love you, dat is de titel van dit beeld. Dit zegt het eigenlijk al; het is een tastbare en openlijke liefdes verklaring. Niet alleen aan de diamant, maar impliciet ook aan de plek waar beide thuis horen. Het beeld is een vertelling, een beeldende vertaling van de geschiedenis, die deze plek invoelbaar maakt. Een werkelijke reminder in het landschap.

 • Project

  C I love U

 • Afmetingen / materialisering

  Hoogte 3.00m x breedte 5.00m Brons , alluminum

 • Publicatie
  Stentor
 • Opdrachtgever

  Gemeente Hardenberg, Kotermeerstal